Termeni si conditii

 1. PREVEDERI CONTRACTUALE

 

Termenii şi Condiţiile Standard pentru prezentul Contract şi orice modificări la acesta, la care sunt anexaţi Termenii Standard (formând împreună “Contractul”), după semnarea de ambele părţi, constituie totalitatea acordului / contractului între Beneficiar şi Vanzator, privind produsele/serviciile descrise în Contract.

 

 • Termenii și condițiile generale de față (denumite și „GTC”) ale MEDDIQ SRL, cu sediul social în Timisoara, str. Dimitrie Paciurea nr. 5 Romania, număr de identificare: RO 32809922, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/398/2014, („Vânzătorul”), prevăd drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare încheiat.
 • În baza Legii nr. 102/2014 privind protecția Beneficiarilor si a Codului Civil, în cazul vânzării de produse sau al prestării de servicii în temeiul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului, prezentul contract modifica și completeaza anumite legi, între Vânzător și un Beneficiar prin intermediul unui formular de comandă electronic al Vânzătorului („Contractul”) și fac parte integrantă din prezentul Contract.
 • Vânzătorul isi desfasoara activitatea si prin intermediul magazinului său pe internet pe site-ul web cu adresa medicis.ro („Site-ul web”).
 • GTC nu se vor aplica în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze produse de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care, atunci când comandă produsele, acționează în cadrul întreprinderii sau al profesiei sale. 
 •  Prevederile GTC de față vor face parte integrantă din prezentul Contract. Contractul și GTC-urile sunt încheiate în limba română. Contractul poate fi încheiat în limba română sau in limba engleza.
 • Un Contract care include aceste termeni si conditii va fi considerat un contract scris si acceptat in totalitate de catre ambele parti.

 

 

 

 1. ÎNREGISTRAREA

 

 

 • Beneficiarul poate să achiziționeze produse de pe Site-ul web al Vânzătorului/Prestatorului fie ca utilizator înregistrat sau fie ca utilizator neînregistrat.

 

 • In cazul înregistrării, pentru beneficiar nu mai este obligatorie reintroducerea informațiilor personale și adresa de livrare pentru fiecare comandă, ci acesta obține acces nerestricționat la istoricul comenzilor sale iar datorită datelor introduse pentru alte comenzi anterioare, poate face plata mult mai simplu și mai rapid in conditii de securitate si confidentialitate respectate conform art.15 din prezentul acord si contract.

 

 • Orice persoană fizică cu vârsta de minimum 18 ani impliniti se poate înregistra pe site-ul web medicis.ro.

 

 • Beneficiarul se poate înregistra prin intermediul formularului de înregistrare disponibil pe Site-ul web medicis.ro  denumit - „Formularul de înregistrare”.

 

 • Beneficiarul trebuie să completeze formularul prevazut la art. 2.4 cu toate informațiile indicate în acesta, și anume:

 

-numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a produselor comandate de Beneficiar și să creeze o parolă.

 

      2.6   Informațiile introduse de Beneficiar în Formularul de înregistrare trebuie să fie adevărate, conforme cu realitatea  precum și actualizate. Dacă datele beneficiarului se modifică, acesta va avea posibilitatea de a le modifica în orice moment la urmatoarea adresa:  https://shop.medicis.ro/account/addresses.

 • Accesul la contul personal al beneficiarului este securizat prin: numele de utilizator și parolă; beneficiarul angajandu-se si obligandu-se prin prezentul acord/contract să păstreze confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei și să le protejeze împotriva utilizării sau a utilizării abuzive de către orice terțe părți.

 

 •  Vânzătorul/Prestatorul are dreptul de a verifica oricare dintre și absolut toate informațiile introduse de catre beneficiar în Formularul de înregistrare.

 

 • Dacă Vânzătorul/Prestatorul descoperă că datele introduse de catre Beneficiar în Formular nu sunt reale, actuale, nu există sau sunt înșelătoare sau dacă beneficiarul nu a utilizat contul timp de mai mult de 24 de luni sau își încalcă obligațiile sau încalcă drepturile vanzatorului/beneficiarului derivate din prezentul accord/Contract, Vânzătorul/prestatorul își rezervă dreptul să dezactiveze contul de utilizator al beneficiarului.

 

 • COMANDAREA PRODUSELOR SI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

 

 • Beneficiarul, după ce selectează produsele pe Site-ul web și confirmă alegerea prin clic pe butonul „Adăugă în Coș”, Beneficiarul va fi redirecționat către formularul de comandă („Formularul de comandă”).

 

 • Beneficiarul are obligatia de a introduce toate detaliile în Formularul de comandă (ori poate alege opțiunea adecvată din Formularul de comandă):

 

- numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a produselor comandate de Beneficiar, informații despre metoda de plată a prețului produselor comandate și metoda de livrare a acestora sau codul / cuponul de reducere. 

 

 • Dacă beneficiarul este un beneficiar înregistrat, va avea obligatia să se autentifice.

 

3.10  După ce beneficiarul selectează metoda de plată, acesta va fi redirecționat către o pagină în care sunt rezumate toate datele comenzii sale. Vânzătorul ii solicită să verifice și, dacă este cazul, să corecteze orice date eronate din comandă făcând clic pe butonul „Editare”. In cazul in care toate datele introduse de beneficiar sunt corecte, acesta va transmite comanda prin clic pe butonul „Comandă cu obligație de plată”.

 

 • După ce transmite comanda, Vânzătorul va trimite confirmarea comenzii la adresa de e-mail indicată de beneficiar.

 

 • Trimiterea unei confirmări de primire a comenzii de către Vânzător nu semnifica faptul ca prevederile prezentului Contract au fost acceptate iar Contractul a fost încheiat.

 

 • La primirea confirmării de primire a comenzii, Vânzătorul verifica disponibilitatea produselor.

 

 • Contractul se încheie doar la acceptarea cu efecte obligatorii a ofertei de contract de către Vânzător sub forma unei confirmări prin e-mail în sensul că produsele sunt pregătite să fie ridicate sau au fost trimise spre livrare (după caz).

 

 • Orice costuri suportate de beneficiar cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță (precum telefonul sau internetul) pentru a efectua comanda vor fi suportate integral de catre beneficiar; aceste costuri vor avea valoarea obișnuită, în funcție de tariful serviciului de telecomunicații utilizat de acesta.

 

 

 •  Vânzătorul va arhiva comanda, precum și Contractul, timp de cel puțin 2 ani, în orice caz pentru un timp care nu depășește perioada prevăzută de legislația in vigoare aplicabilă pentru incheierea acestora.

 

 • Nici comanda, nici Contractul nu vor fi puse niciodată la dispoziția niciunei terțe părți neparticipante (cu excepția angajaților și subcontractanților Vânzătorului, în măsura necesară, sau dacă Vânzătorul este obligat să dezvăluie aceste documente prin legea aplicabilă in vigoare).

 

 • Dacă beneficiarul solicita, vanzatorul va transmite Contractul beneficiarului numai la cererea expresa a acestuia.

 

 • Beneficiarul poate comanda si achizitiona numai cantitatea de produse care corespunde nevoii normale.

 

 

 • Dacă Beneficiarul comandă sau achiziționează o cantitate de produse care nu corespunde nevoii normale sau dacă Vânzătorul ajunge la concluzia, pe baza informațiilor de care dispune, că produsele comandate de Beneficiar vor fi utilizate pentru revânzare, Vânzătorul va avea dreptul să anuleze comanda beneficiarului iar, dacă Contractul a fost deja încheiat, Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze Contractul.

 

 • In situatia in care Vânzătorul reziliază Contractul, Beneficiarul și Vânzătorul își vor restitui reciproc toate prestațiile efectuate.

 

 

 

 • PREȚUL PRODUSELOR ȘI REDUCERI APLICABILE

 

 

 

 • Beneficiarul va plăti Vanzatorului pretul stabilit în comanda si Contract.

 

 •  Prețul de achiziție al produselor, indicat pe Site-ul web https://shop.medicis.ro/account/addresses, este prețul final, și anume prețul produselor cu TVA inclus și alte taxe (dacă există); acest preț nu va include costurile de transport, plata în numerar la momentul livrării, comisioanele operatorului portalului de plată și alte taxe notificate expres beneficiarului la finalizarea comenzii (în orice caz, înainte de transmiterea comenzii).

 

 • Prin transmiterea comenzii, Beneficiarul confirmă că a luat la cunostinta că livrarea produselor depinde numai de plata prețului de achiziție sau a altor taxe, a căror valoare finală va fi notificată acestuia înainte de transmiterea comenzii.

 

 • Beneficiarul accepta si confirmă prin prezentul document că, in situatia exceptionala, in care Site-ul web https://shop.medicis.ro/account/addresses indică un preț pentru produse care este evident eronat, Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze Contractul chiar si după ce Beneficiarul a primit e-mailul care confirm faptul că comanda Beneficiarului este gata să fie ridicată sau dupa caz, faptul că produsele au fost trimise spre livrare.

 

 • În acest caz, Vânzătorul va informa cu promptitudine Beneficiarul, despre eroarea constatata.

 

 • De exemplu, prețul indicat va fi evident eronat dacă:

 

 • prețul produselor este aparent incorect (nu se ia în considerare prețul de cumpărare),
 • prețul produselor lipsește sau conține un număr în plus sau virgula zecimalelor se află într-o poziție greșită sau
 • reducerea pentru produse depășește 50%, dar pe Site-ul web https://shop.medicis.ro/account/addresses produsele nu sunt marcate cu simbolul campaniei de marketing sau al ofertelor speciale.
 • Dacă există dubii cu privire la preț, Vânzătorul solicită Beneficiarului să îl contactezecu promptitudine iar Vânzătorul va confirma Beneficiarului dacă prețul este corect.
 • Prevederea nu va aduce atingere dreptului Beneficiarului de a denunta unilateral Contractul, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul accord/contract.

 

 • Toate ofertele speciale și reducerile aplicabile produselor, de catre Vânzător vor fi valabile numai dacă indicațiile unui anumit produs nu prevăd altfel.

 

 • Reducerile numai daca acestea exista si sunt aplicabile prețului produselor nu pot fi combinate (și anume, două sau mai multe reduceri nu pot fi aplicate unui singur produs și/sau unei singure comenzi).

 

 • Se pot aplica insa suplimentar, unei oferte speciale sau unei reduceri termeni și condiții (de exemplu, durata), care pot fi comunicate separat Beneficiarului, fie ca parte a unei comunicări de marketing privind oferta specială sau reducerea, fie în alt mod, și acești termeni suplimentari vor face parte integrantă din prezentul acord/contract.

 

 • Dacă există o discrepanță între prezentul acord/contract și condițiile suplimentare, termenii și condițiile prevăzute în termenii și condițiile speciale ale ofertei speciale sau reducerii vor fi considerate ca avand prioritate.

 

 • Pentru evitarea dubiilor si neclarităților, dacă Beneficiarul reziliază Contractul sau returnează produsele achiziționate la preț de ofertă specială, cu reducere sau utilizând orice cupon, oferta specială, reducerea ori cuponul respectiv(ă) nu poate fi utilizat(ă) pentru a achiziționa niciun alt produs dacă Vânzătorul nu mai furnizează oferta special/reducerea ori in cazul in care cuponul a expirat.

 

 

 • Vanzatorul se obligă să asigure disponibilitatea personalului său pentru a asista Beneficiarul în vanazarea produselor sau furnizarea serviciilor.

 

 • TERMENI PRIVIND PLATĂ

 

5.1    Beneficiarul poate, la aprecierea sa, să achite prețul produselor, precum și orice costuri asociate cu metoda de plată sau cu metoda de livrare aleasă de beneficiar în unul dintre următoarele moduri:

 

(a)   plată prin card bancar (prin interfața internet a unei bănci sau prin interfața de plăți Euplatesc);

(b)   numerar, la primirea produselor în locul indicat de beneficiar;

      

       5.2    Achiziția va deveni activă si valabila in urmatoarele cazuri de mai jos:

 

 • prin transmiterea unei comenzi atunci cand beneficiarul a ales ca metodă de plată a costului de achiziție plata fără numerar în conformitate cu clauzele 5.1(a) iar obligația Beneficiarului de plată a prețului de achiziție va fi executată in momentul creditării prețului de achiziție în contul Vânzătorului;

sau

(b)   la primirea produselorlor dacă Beneficiarul a ales ca metodă de plată a prețului de achiziție plata în numerar în conformitate cu clauza 5.1(b).

 

       5.3    Factura pentru produse va fi emisă numai după ce Beneficiarul a plătit prețul de achiziție al produselor și va fi trimisă transmisa acestuia:

(a)   fizic, împreună cu produsele, dacă Beneficiarul a ales plata fără numerar în conformitate cu clauzele 5.1(a) și 5.1(b) ca metodă de plată a prețului de achiziție;

sau
(b)   prin e-mail, în termen de maxim 48 de ore de la livrarea produselor dacă Beneficiarul a ales plata în numerar în conformitate cu clauza 5.1(b) ca metodă de plată a prețului de achiziție.

 

      5.4    Pentru evitarea oricăror dubii sau neclarități, costul utilizării serviciului „numerar la livrare” nu este inclus în prețul produselor și va fi facturat la valoarea notificată si transmisa Beneficiarului după selectarea opțiunii „numerar la livrare” la completarea Formularului de comandă.

 

     5.5  Prețul pentru opțiunea „numerar la livrare” va fi prețul de utilizare a metodei de plată și nu o taxă poștală sau de ambalare.

 

      5.6   Pentru evitarea oricăror neclarități, Vânzătorul nu emite facturi care nu includ TVA (taxa pe valoare adaugata).

                                

 • CLAUZE PRIVIND LIVRAREA PRODUSELOR

 

       6.1    Vânzătorul va livra produsele Beneficiarului prin intermediul societății indicate în Formularul de  comandă („Agentul de livrare”) iar Livrarea se va supune termenilor și condițiilor Agentului de livrare.

 

       6.2    Pe Site-ul web https://shop.medicis.ro/account/addresses, Vânzătorul va preciza pentru fiecare element al produselor termenele de livrare informative neobligatorii (astfel cum sunt indicate pe Site-ul web);

        6.3 Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a livra produsele Beneficiarului în aceste termene.

6.4  Fără a se aduce atingere prevederilor de mai sus, Vânzătorul va livra produsele Beneficiarului cel târziu în termen de 40 de zile lucrătoare.

      6.4  Termenul de livrare al produselor va începe să curgă în ziua care urmează zilei în care confirmarea comenzii a fost comunicată Beneficiarului, dar nu înainte ca prețul de achiziție să fie creditat în contul Vânzătorului, in cazul in care prețul de achiziție este plătit în conformitate cu articolul 5.1 (a) sau 5.1(b).

      6.5 La executarea comenzii Beneficiarului pot exista circumstanțe care afectează termenul de livrare a produselor comandate de Beneficiar.

      6.6 Vânzătorul va informa Beneficiarul cu promptitudine despre orice modificare a termenului de livrare; aceasta nu va prejudicia dreptul Beneficiarului de a rezilia Contractul în conformitate cu prevederile din prezentul accord/contract.

     6.7   Beneficiarul va prelua produsele livrate la adresa de livrare pe care acesta a indicat-o în comandă, la momentul convenit între Beneficiar și Agentul de livrare (curier) și în termenii și condițiile indicate de Agentul de livrare (curier).

 

    6.8    Vânzătorul își rezervă si are dreptul să nu trimită repetat Beneficiarului orice produse a căror livrare nu a fost preluată de acesta (cu excepția cazurilor prevăzute în clauza 6.5) sau orice produse a căror livrare nu a fost preluată de Beneficiar din orice motiv, deși Vânzătorul a acționat în conformitate cu clauza 6.3 de mai sus. Dacă Beneficiarul nu preia produsele livrate în ciuda încercărilor repetate la livrarea acestora, Vânzătorul poate rezilia Contractul.

 

  6.9   In cazul in care produsele au fost livrate Beneficiarului într-un ambalaj rupt, deteriorate, distrus sau dacă transportul este aparent prea ușor, Vânzătorul solicită Beneficiarului să nu accepte livrarea produselor de către Agentul de livrare (curier) și să informeze de indata cu promptitudine Vânzătorul prin telefon, la numărul 0729991509 sau prin e-mail, la urmatoarea adresa optique@medicis.ro.

 

 

 • CAZURI DE REZILIERE A CONTRACTULUI

 

           7.1    Beneficiarul are posibilitatea de a rezilia Contractul în orice moment de la plasarea comenzii și până la expirarea unei perioade de 30 de zile care începe să curgă de la data la care a primit produsele.

În acest caz produsele vor fi considerate preluate de către Beneficiar:

 • dacă Beneficiarul sau o terță persoana desemnată de acesta acceptă livrarea produselor comandate, în tot sau în parte sau
 •  dacă produsele comandate de Beneficiar printr-o singură comandă sunt livrate separat, de îndată ce s-a acceptat livrarea produselor sau
 • dacă produsele livrate sunt compuse din mai multe părți sau piese, de îndată ce s-a acceptat livrarea ultimei părți sau piese din aceste produse.

 

           7.2    Dreptul de a rezilia Contractul în temeiul art. 7.1 nu se va aplica oricăror produse fabricate potrivit cerințelor specifice ale Beneficiarului, la comandă sau destinate special unei singure persoane.

 

            7.3    Rezilierea Contractulului de catre Beneficiar se realizeaza prin notificarea Vanzatorului transmisa la această adresă https://shop.medicis.ro/pages/contact sau prin e-mail la adresa optique@medicis.ro;

 

         7.4 Beneficiarul poate utiliza formularul de reziliere a Contractului disponibil AICI.

      

          7.5 Termenul de reziliere a Contractului va fi considerat respectat dacă notificarea prevazuta la art. 7.3 a fost trimisă Vânzătorului în ultima zi a perioadei indicate în clauza 7.1 sau înainte de această dată.

 

           7.6   În termen de 14 zile de la data rezilierii Contractului, Beneficiarul va returna produsele Vânzătorului la această adresă https://shop.medicis.ro/pages/contact sau le va preda Vânzătorului sau persoanei autorizate de Vânzător să preia livrarea produselor.

 

           7.7  Termenul prevazut la art. 7.6 va fi respectat dacă, în a 14-a zi sau înainte de această dată, produsele au fost predate pentru transport.

 

            7.8. Beneficiarul va suporta integral costurile de returnare a produselor Vânzătorului.

 

            7.9   Beneficiarul va răspunde pentru diminuarea valorii produselor din cauza manipulării produselor care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea produselor.

 

             7.10 Manipularea produselor care depășește obiectivul prevăzut la art. 7.9  înseamna, fara a se limita la urmatoarele cazuri, returnarea oricăror produse:

 • care nu mai sunt în ambalajul original,
 • fără învelișul de protecție (dacă acesta a făcut parte din livrare),
 • fără accesoriile care au făcut parte din livrare,
 • de pe care s-au îndepărtat etichetele,
 • de pe care s-au îndepărtat accesoriile de protecție (de ex., autocolantele de pe lentilele ochelarilor),
 • care nu includ instrucțiunile de utilizare sau alte informații atașate.

 

       7.11    Vânzătorul recomandă Beneficiarului să asigure coletul prin care produsele sunt returnate Vânzătorului. 

 

        7.12    Vânzătorul va returna Beneficiarului plățile primite de Vânzător de la Beneficiar în temeiul Contractului sau în legătură cu acesta în  termen de maxim 14 zile de la data rezilierii Contractului, cu condiția ca, inițial, Beneficiarul să livreze produsele Vânzătorului sau să demonstreze că a expediat produsele Vânzătorului, iar în cazul în care:

 

 • Beneficiarul a achitat prețul produselor cu cardul, conform prezentului contract, prețul de achiziție va fi rambursat în contul din care a fost plătit, cu excepția cazului în care Beneficiarul solicită Vânzătorului în scris să ramburseze prețul de achiziție într-un cont diferit;

 sau
(b)   Beneficiarul a plătit prețul produselor la livrare, prețul de achiziție va fi rambursat în contul Beneficiarului indicat de acesta în notificarea de reziliere a Contractului sau comunicat ulterior Vânzătorului în scris.

        7.13    Plățile care urmează să fie rambursate de Vânzător Beneficiarului în conformitate cu prevederile de mai sus, vor fi diminuate de Vânzător cu:

 

 • costul suplimentar de livrare a produselor dacă clientul alege expres un mod diferit de livrare a produselor decât cea mai ieftină metodă obișnuită oferită de Vânzător (costurile suplimentare înseamnă diferența dintre costurile livrării alese de Beneficiar și costurile celei mai ieftine metode obișnuite oferită de Vânzător);


(b)   valoarea care corespunde deprecierii produselor.

 

         7.14    Dacă, în conformitate cu GTC de față și cu legea, Beneficiarul reziliază Contractul în mod valabil, orice contract auxiliar aflat în legătură cu Contractul (dacă există) va fi, de asemenea, reziliat.

 

        7.15    Vânzătorul are dreptul să rezilieze Contractul în orice moment înainte de livrarea produselor dacă intervin circumstanțe mai presus de controlul Vânzătorului care vor face imposibilă livrarea produselor comandate de Beneficiar în termenii și condițiile prevăzute în Comandă și/sau prezentul contract.

 

7.16  Vânzătorul va informa cu promptitudine Beneficiarul despre astfel de circumstanțe prin e-mail sau prin telefon, la adresa de e-mail și/sau numărul de telefon indicate de Beneficiar în Formularul de comandă. În termen de 14 zile de la anularea Contractului, Vânzătorul va rambursa Beneficiarului toate plățile pe care le-a primit de la Beneficiar în temeiul Contractului sau în legătură cu acesta.

 

 

 

 

 1. GARANȚIA ȘI RECLAMAȚII ÎN TEMEIUL GARANȚIEI

 

          8.1    Toate produsele achiziționate de pe Site-ul web beneficiază de o garanție de 24 de luni acordată de Vânzător Beneficiarului, care încep din ziua în care Beneficiarul a acceptat livrarea produselor.

 

         8.2    Termenul de garanție va fi prelungit cu perioada în care Beneficiarul nu a putut să utilizeze produsele din cauza reparațiilor în termenul de garanție.

        8.3    Garanția nu va acoperi defecte care s-au produs la produse:

(a)   din cauza deteriorării mecanice cauzată produselor de catre Beneficiar;
(b)   din cauza utilizării produselor în condiții de umiditate, efecte chimice și mecanice care nu corespund mediului natural;           
(c)   din cauza manipulărilor diferite decat cele normale sau a neglijării îngrijirii produselor;    
(d)   din cauza deteriorării suferite de produse prin încărcare excesivă sau utilizare contrară termenilor și condițiilor producătorului de utilizare a produselor, principiilor generale sau standardelor tehnice;          
(e)   din cauza deteriorării suferite de produse în urma unor evenimente inevitabile și/sau imprevizibile;
(f)    din cauza deteriorării suferite de produse prin distrugere accidentală și deteriorare accidentală;   
(g)   prin intervenții neprofesionale, deteriorări în timpul transportului, deteriorări cauzate de apă, incendiu sau alte evenimente de forță majoră; și         
(h)   prin modificări aduse produselor de către o terta persoana, alta decât Vânzătorul sau persoana autorizată de catre Vânzător.

 

8.4 Pentru evitarea oricăror dubii sau neclarități, garanția nu va acoperi uzura normală a produselor (sau a componentelor lor) cauzată de utilizarea lor.

          8.4 Beneficiarul poate formula reclamatii în temeiul garanției cu privire la produse, la urmatoarea adresa https://shop.medicis.ro/pages/contact.

          8.5    In cazul care Beneficiarul formulează o reclamație în temeiul garanției cu privire la produse, va transmite Vânzătorului urmatoarele date:

(a)   produsele care fac obiectul reclamației în temeiul garanției, însoțite de toate accesoriile lor livrate Beneficiarului împreună cu produsele;   
(b)   factura aferentă produselor; și          
(c)    reclamația în temeiul garanției, un model al căreia este disponibil AICI și care trebuie să cuprinda urmatoarele date:

 • prenumele, numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale Beneficiarului;
 • numărul facturii, numărul comenzii și data la care produsele au fost livrate Beneficiarului;
 • identificarea produselor care fac obiectul reclamației în temeiul garanției (precum numărul de serie);
 • descrierea defecțiunii suferite de produsele care fac obiectul reclamației în temeiul garanției;
 • metoda preferată de rezolvare a reclamației în temeiul garanției;
 • semnătura olografa sau electronica a Beneficiarului.

 

         8.6    Pentru evitarea oricăror neclarități, dacă Beneficiarul a comandat de la Vânzător produse (precum o ramă de ochelari) care au fost ulterior completate de alte produse care nu au fost achiziționate de la Vânzător (precum lentilele prescrise), Beneficiarul va separa produsele și va livra Vânzătorului doar produsele care fac obiectul reclamației în temeiul garanției, fără produsele achiziționate de la terți. În ziua livrării produselor care fac obiectul reclamației în temeiul garanției, împreună cu documentele și informațiile prevăzute în clauza 8.5, va începe termenul în care Vânzătorul trebuie să trateze reclamația Beneficiarului în temeiul garanției.

 

          8.7    Dacă Beneficiarul comandă mai multe produse care sunt furnizate într-o singură unitate, reclamațiile privind defecte ale unuia dintre aceste produse nu vor determina Beneficiarul să formuleze reclamații privind defecte ale altor produse care nu sunt defecte.

           8.8    Reclamația în temeiul garanției va fi tratată doar în legătură cu defectele identificate de Beneficiar în scrisoarea de reclamație în temeiul garanției.

           8.9    Vânzătorul va trata reclamația în temeiul garanției imediat, iar în cazurile mai complexe în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației în temeiul garanției în conformitate cu clauza 8.7 și, în cazuri justificate, în special dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a produselor, în termen de 30 de zile de la depunerea reclamației în temeiul garanției. După ce termenul de tratare a reclamației în temeiul garanției a expirat, Beneficiarul poate să anuleze Contractul.

          8.10  Pe baza dreptului ales de Beneficiar pentru a fi exercitat dintre drepturile următoare, Vânzătorul va determina metoda de tratare a reclamației Beneficiarului în temeiul garanției:

(a)   dacă defectul poate fi remediat:

 • Vânzătorul va remedia defectul fără întârzieri nejustificate, la timp și în mod corespunzător; sau
 • Vânzătorul, la cererea Beneficiarului, va schimba produsele defecte sau componenta lor, dacă defectul are legătură doar cu acea componentă, dacă Vânzătorul nu suportă prin aceasta costuri disproporționate având în vedere prețul produselor sau gravitatea defectului; sau
 • Vânzătorul, la latitudinea sa, va schimba produsele defecte sau componenta lor, dacă defectul afectează doar acea componentă, dacă aceasta nu cauzează dificultăți majore Beneficiarului;

(b)   dacă defectul nu poate fi remediat și împiedică utilizarea corespunzătoare a produselor ca articole lipsite de defecte sau dacă defectul poate fi remediat, dar produsele nu pot fi utilizate corespunzător din cauza defectului deoarece defectul este repetat sau produsele au mai multe defecte:

 

 • Vânzătorul va schimba produsele; sau
 • Beneficiarul poate să anuleze Contractul.

 

(c)   dacă defectele produselor nu pot fi remediate, Beneficiarul va avea dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție al produselor.

 

Pentru evitarea oricăror neclarități, dacă produsele sunt schimbate, termenul de garanție va începe de la data preluării produselor noi.

8.11  Dacă Beneficiarul depune reclamația în temeiul garanției cu privire la produse:

(a)   în timpul primelor 12 luni de la achiziție, Vânzătorul poate respinge reclamația Beneficiarului în temeiul garanției pe baza unei expertize;

 • Oricare ar fi rezultatul expertizei, Vânzătorul nu va solicita Beneficiarului să plătească costurile expertizei sau orice alte costuri asociate cu expertiza.
 • Vânzătorul va furniza Beneficiarului o copie a expertizei care justifică respingerea reclamației în temeiul garanției, în termen de 14 zile de la rezolvarea reclamației în temeiul garanției;


(b)   in cazul incare după trecerea termenului de 12 luni de la achiziție iar  Vânzătorul a respins reclamația în temeiul garanției, acesta va preciza în documentul de solutionare a reclamației în temeiul garanției persoana căreia Beneficiarul îi poate trimite produsul în vederea efectuarii expertizei.

 

 • Dacă Beneficiarul trimite produsul spre expertiză persoanei desemnate de catre Vanzator, costul expertizei, precum și orice alte costuri asociate suportate, va fi suportat de catre Vânzător, indiferent de rezultatul expertizei.

 

8.12  Vânzătorul a informat prin prezentul contract în mod corespunzător Beneficiarul despre toate drepturile sale. Prin încheierea Contractului, Beneficiarul confirm si este de acord cu toti termenii și condițiile care guvernează reclamațiile în temeiul garanției pentru produse prevazute de prezentul contract.

8.13  Vânzătorul va informa Beneficiarul referitor la rezolvarea reclamației sale în temeiul garanției prin e-mail, telefon și/sau e-mail și, în același timp, va emite Beneficiarului un document scris în termen de 30 de zile de la data reclamației conform garanției.

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

9.1 Vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarului în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă AICI conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în  ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

9.2 Prin prezentul contract, Beneficiarul confirmă și este de acord cu  termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevazute in Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016.

 

 

 

 1. IMAGINI ILUSTRATIVE ȘI OGLINDĂ VIRTUALĂ

 

10.1  Prin încheierea prezentului  Contract, clientul confirmă că imaginile și fotografiile produselor de pe Site-ul web sunt ilustrative și că, în realitate, produsele pot fi diferite de imaginile ilustrative, diferența constând cel mai adesea în culoarea produselor.

10.2  Vânzătorul oferă Beneficiarului pe Site-ul său web posibilitatea de a compara imaginea ilustrativă a produselor cu fotografia lor prin intermediul Oglinzii magice virtuale.

10.3 Beneficiarul confirmă că imaginile produselor din Oglinda magică virtuală sunt doar ilustrative și nu trebuie neapărat să reflecte realitatea.

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 

11.1  Dacă Beneficiarul nu este multumit de modul în care Vânzătorul a soluționat reclamația sa în temeiul garanției sau dacă consideră că Vânzătorul i-a încălcat drepturile, poate contacta Vânzătorul cu o solicitare de remediere.

11.2. In cazul in care, în ciuda solicitării de remediere a Beneficiarului, Vânzătorul respinge solicitarea, răspunsul său este negativ sau nu răspunde la solicitare în termen de 30 de zile de la trimiterea solicitării, Beneficiarul poate depune o cerere de inițiere a soluționării alternative a litigiilor în temeiul prevederii Secțiunii 12 din Legea nr. 391/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor cu Consumatorii, de modificare și completare a anumitor legi. 

11.2  Entitatea pentru soluționarea alternativă a litigiilor cu Consumatorii este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau altă persoană fizică autorizată relevantă, înregistrată în lista entităților competente pentru soluționarea alternativă a litigiilor ținută de Ministerul Economiei Romane (lista fiind disponibilă la adresa http://www.anpc.gov.ro ).

11.3 Beneficiarul poate să aleagă dintre entitățile sus-menționate competente pentru soluționarea alternativă a litigiilor cu Consumatorii entitatea căreia să i se adreseze.

11.4  Pentru a depune cererea de soluționare alternativă a litigiului său, Beneficiarul poate utiliza o platformă online pentru soluționarea litigiilor, disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 1. DATE DE CONTACT

 

12.1  Datele de contact ale Vânzătorului:

(a)   adresa de livrare:  

(b)   adresa de e-mail:  
       optique@medicis.ro
(c)   numărul de telefon: 0729991509
       

12.2  Datele de contact ale autorității de monitorizare și supraveghere:        
         Autoritatea Nationala Pentru Protectia Beneficiarilor

(a)   adresa de livrare:  
       Bucuresti,  
       Bulevardur Aviatorilor nr. 72, sector 1,
       011865,     
       email: cabinet@anpc.ro       
(b)   numărul de telefon:           
       021 307 67 84         
(c)   fax:           
       021 314 34 62

 

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI
  • Asemenea multor organizaţii de profil, practica standard a Vanzatorului este de a introduce în contractele sale o clauză de limitare a răspunderii civile.
  • Vanzatorul va depune toate diligenţele pentru a răspunde aşteptărilor Beneficiarului. Cu toate acestea, prin derogare de la orice dispoziție contrară din prezentul Contract, Beneficiarul înțelege şi acceptă că, în măsura maximă permisă de lege, în niciun caz răspunderea totală (rezultând din toate cererile şi pretenţiile de orice tip, acţiunile şi procedurile de orice fel etc.) a Vanzatorului, a partenerilor sau angajaţilor săi, sau a subcontractanţilor săi, indiferent dacă aceasta este de natură contractuală sau de altă natură, în legătură cu prezentul Contract (sau orice modificare sau completare a acestuia), nu poate depăşi 000 LEI, cu excepţia cazurilor de intenție sau culpa gravă a Vanzatorului.
  • Beneficiarul, prin semnarea prezentului Contract, acceptă în mod expres faptul că prezentul paragraf stabileşte limita absolută a răspunderii Vanzatorului conform Contractului sau în legătură cu acesta, şi că orice altă răspundere este în mod expres exclusă.

 

 • În niciun caz Vanzatorul nu va răspunde în nici un fel pentru nicio pierdere, daună, cost, prejudiciu sau cheltuieli de orice natură rezultând în orice fel din, ori în legătură cu acte de neglijenţă sau omisiune, fraudă, ori declaraţii neadevărate sau eronate sau conduită ilegală deliberată ale Beneficiarului, sau ale oricărei alte persoane afiliate.

 

 • Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru integritatea şi legalitatea, precum şi pentru veridicitatea şi acurateţea informațiilor şi documentelor primite de Vanzator de la Beneficiar sau în numele acestuia din urmă, întrucât Vanzatorul nu va efectua nicio verificare/analiză a acestora ce depăşeşte sfera vanzarilor/serviciilor.

 

 • Beneficiarul, prin semnarea acestui Contract, este de acord şi se obligă să nu ţină răspunzătorVanzatorul şi să-l despăgubească pentru toate daunele, obligaţiile, pierderile, prejudiciile, costurile etc. de orice natură suferite de acesta ca urmare a oricăror cereri, pretenții, acțiuni etc. de orice fel ale oricăror terţe părţi în legătură cu acest Contract şi/sau cu serviciile sau vanzarea produselor Vanzatorului executate în baza prezentului, cu excepţia celor rezultate din intenția sau culpa grava a Vanzatorului în îndeplinirea îndatoririlor sale contractuale.

 

 • Părţile sunt de acord că pretul pentru produsele/serviciile prestate în baza prezentului Contract au fost stabilite şi reflectă limitările convenite în prezentul Articol.

 

 • Prevederile art. 13 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului din orice motiv.

 

 

 

 1. PREVEDERI GENERALE

 

14.1  GTC de față vor produce efecte față de Beneficiar la data  semnarii Contractului.

14.2  Vânzătorul poate modifica unilateral GTC de față în orice moment cu conditia de a transmite modificarile Beneficiarului in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data modificari

14.3. GTC valabile și în vigoare la data încheierii Contractului se vor aplica relației dintre Beneficiar și Vânzător.

14.4  Dacă orice prevedere a acestor GTC este sau devine nulă sau fără efecte, în locul acestei prevederi se va aplica o prevedere al cărei înțeles este cât mai apropiat posibil de cel al prevederii nule sau fără efecte.

 14.5 Nulitatea sau lipsa de efecte a unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale GTC.

14.6 În caz de dubiu, prevederile acestor GTC vor fi considerate valabile mai degrabă decât nule.

 1. CONFIDENTIALITATE

15.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

 1. a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
 2. b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

15.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

 1. a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; şi poate demonstra acest fapt; sau
 2. b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
 3. c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia de către instituţii abilitate în acest sens (poliţie, parchet, instanţe judecătoreşti)

15.3. În cazul în care o parte încalcă obligaţia de confidenţialitate, va plăti o despăgubire celeilalte părţi în valoare de 5.000 euro.

 

 

Aceste GTC vor fi valabile și vor intra în vigoare de la data de 17.06.2020.